Vzdělávací programy: 

ŠVP „ Společně to zvládneme“ pro předškolní vzdělávání    

ŠVP „Společně to zvládneme“  

ŠVP „Společně to zvládneme“ pro základní školu speciální