Vzdělávací programy: 

ŠVP „ Společně to zvládneme“ pro předškolní vzdělávání    

ŠVP „Společně to zvládneme“  

ŠVP „Společně to zvládneme“upravený dle RVP ZV - LMP (pro žáky 9. ročníku)

ŠVP „Společně to zvládneme“ pro základní školu speciální