Dlouhodobé projekty

 

Dlouhodobé  a pravidelné projekty

Škola je od školního roku 1995/96 zapojena do projektu „Začít spolu“, respektive „Step by Step ČR“. Stala se pilotní školou tohoto programu. V současné době je tento program uskutečňován hlavně v přípravné třídě, v dalších ročnících jsou uplatňovány některé jeho prvky. 

Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol.

Škola se také pravidelně zapojuje do akcí pořádaných sdružením VITA. Tyto akce a projekty jsou zaměřeny na ochranu přírody v rámci environmentální výchovy. Důležitou součástí bývá každoroční oslava  Dne Země,  MDD a Dne Romů.

K pravidelným  pohybovým aktivitám patří Podzimní sportovní hry , SHM a soutěže ve vybíjené, florbalu, fotbalu, stolním tenise. Nezapomínáme ani na rozvíjení praktických zkušeností a dovedností v oblasti dopravní výchovy. K tomu slouží  organizace a pořádání koloběžkových  a cyklistických  závodů. 

Pedagogové pracují se svými žáky na třídních projektech, které se zpravidla týkají města, ve kterém žijeme, ochrany životního prostředí, přírodních témat, vesmíru, zvyšování zájmu o četbu (návštěvy knihoven).

Projektem se širší působností se dá nazvat  každoroční velikonoční Výstavka prací žáků, na které se prezentují nejen výrobky a práce s velikonoční tématikou, ale i to, co bylo zhotoveno v rámci pracovní  a výtvarné výchovy na naší škole.

Po výtvarné stránce je třeba zmínit i projekt na výzdobu školy, který se uskutečňuje formou každoměsíční výtvarné soutěže, nejlepší práce reprezentují školu v městských a krajských kolech.    

K posilování zájmu o hudbu je určena každoroční prosincová akce Zlatý zvonek a Zpívání na schodech.

Ke zvyšování zájmu o literaturu a upevňování dovednosti přednést to, co jsem se naučil, je určeno Posezení s básničkou.

K oblíbeným aktivitám patří  prosincová mikulášská nadílka a velikonoční a vánoční vánoční workshopy.