PROJEKTY

ROK 2020/2021 

 
  pokračuje projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014270 "Cesta za vzděláním" (Šablony II)

       - kroužky Doučování, spolupráce učitelů, sdílení zkušeností, ICT ve výuce, vzdělávání učitelů, projektové dny.

 

 V tomto školním  roce realizujeme projekt "Prevence na Karasce" díky dotaci MSK. 

 

 

 

 

 

 

  Více o projektu: https://map.ostrava.cz/

  

UKONČENÉ PROJEKTY 

* GRAMMY  - projekt ukončen

   Více o projektu:  GRAMMY.docx (109479)

* Romská identita na školách

* Šance pro rodiče

* Metodická podpora sítě inkluzivních škol

Matematikou ke vzdělání

Hodnotové vzdělávání

Škola se zapojuje do projektů financovaných EU.

Ve školním roce 2015/2016 to jsou projekty s názvy:

- Čtením ke vzdělání op_vk_plakat.pdf (1029499) 

- ŠKOLA S MÍSTEM RO VŠECHNY

- FIE .