ORGANIZACE ŠKOLY - škol.rok 2018/2019

PEDAGOGIČNÍ PRACOVNÍCI

Ředitelka školy:                       Mgr. Jana Žilová

Zástupkyně ředitelky školy:     Mgr. Petra Zelenková

Výchovná poradkyně:               Mgr. Alexandra Honová            

Školní psycholog:                     -

 

Učitelé:

Mgr. Jana Biskupová                  tř. uč. II.B (2.,3.4,)

Jana Filipová                             tř.uč. přípravné třídy

Mgr. et Mgr. Michaela Garbová    tř. uč. VII. 

Mgr. Martina Hrabovská              tř. uč. I.A

Mgr. Petr Hrabovský                  učitel 

Mgr. Antonín Klevar                   učitel

Mgr. Veronika Moravcová           tř. uč. VI.

Bc. Simona Petričová                 tř. uč. II.A 

Jana Plísková                            učitelka AJ

Eva Sedláková                           učitelka EtV

PhDr.,Mgr. Danuš Sztablová, Ph.D.     tř. uč. I.B

Mgr. Steckerová Bohumila                  tř.uč. V.B (4.,5.)

Mgr. Dagmar Škvárová                       učitelka III.A, metodik prevence

Mgr. Petra Šmitáková                         učitelka VIII.

Ing. Božena Šmolková                        tř. uč.V.A  (1.,5.)

Mgr. Jarmila Sivá                               učitelka IX. (5.,9.)

Ing. Pavla Šímová                              tř.uč. II.B (3.,4.)

 

Vychovatelka ŠD:                     Marta Šafránková

                                                Andrea Zbránková

Asistenti pedagoga:                     - pro děti a žáky se zdravotním postižením

                                                Helena Ištoková

                                                Helena Malíková

                                                Eva Sedláková

                                                Šárka Pavelková

                                                Marta Šafránková

                                                Lucie Toráčová 

                                                Andrea Zbránková

                                                Klára Matějová

                                                Jana Plísková

                                                Lenka Biháriová

                                                Lenka Slucká

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Ekonomka:     Ing. Karla Vyhlídalová

Sekretářka:     Martina Doležalová

Školník:          Miloslav Hanák

Uklízečky:       Taťána Korábečná

         Anna Krivá

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode