ORGANIZACE ŠKOLY - škol.rok 2020/2021 

PEDAGOGIČNÍ PRACOVNÍCI

Ředitelka školy:                         Mgr. Jana Žilová

Zástupkyně ředitelky školy:     Mgr. Petra Zelenková, ICT metodik

Výchovná poradkyně:               Mgr. Alexandra Honová            

Školní psycholog:                      Mgr. Věra Kučová (konzultační hodiny každý pátek)

externí sociální pedagog:          Mgr. Katarína Rudyncová

speciální pedagog:                          Mgr. Pavla Lajczyková, učitelka AJ  

Učitelé:

Mgr. Jana Biskupová                   tř. uč. V.B (4.,4.,5.ZŠS)

Jana Procházková                       tř.uč. přípravné třídy

Mgr. et Mgr. Michaela Garbová    tř. uč. I.B 

Mgr. Martina Hrabovská              tř. uč. I.A

Mgr., Bc. Darja Hajderová           tř. uč. IV.A

Mgr. Antonín Klevar                    učitel

Mgr. Veronika Moravcová            tř. uč. II.B (1.,6.ZŠS)

Jana Plísková                             učitelka AJ

Eva Sedláková                            učitelka EtV

PhDr.,Mgr. Danuše Sztablová, Ph.D.     tř. uč. IV.B

Mgr. Steckerová Bohumila                  tř.uč. VIII.

Mgr. Dagmar Škvárová                       tř. uč. III. , metodik prevence

Mgr. Pavla Lajczyková                         tř. uč. VI.

Mgr. Petra Šmitáková                          učitelka 

Ing. Božena Šmolková                        tř. uč. II.A 

Mgr. Jarmila Sivá                               učitelka VII.                                                                                                                                                                 

Asistenti pedagoga:                 

                                Terezie Pastrnková

I. A                            Pavla Michalíková

Př.tř.                          Helena Malíková

IV. A                          Andrea Lednická

II.                              Lucie Toráčová

III.                             Bc. David Polák 

II. B                          Eva Sedláková         

IV.B                          Jana Plísková 

V. B                          Marta Šafránková                                                                                                                              

I.B                            Lenka Čechová                                                                         

VIIII.                         Bc. Kateřina Rovenská                               

VII.                           Helena Ištoková

VI.                            Klára Matějová

Vychovatelka ŠD       Vanesa Chovancová, DiS.            

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Ekonomka:     Ing. Karla Vyhlídalová

Sekretářka:     Žaneta Kubatková (Martina Doležalová dlouhodobá PN)

Školník:          Miloslav Hanák

Uklízečky:       Taťána Korábečná

           Anna Krivá