ORGANIZACE ŠKOLY - škol.rok 2020/2021 

PEDAGOGIČNÍ PRACOVNÍCI

Ředitelka školy:                       Mgr. Jana Žilová

Zástupkyně ředitelky školy:     Mgr. Petra Zelenková, ICT metodik

Výchovná poradkyně:               Mgr. Alexandra Honová            

Školní psycholog:                      Mgr. Věra Kučová (konzultační hodiny každý pátek)

externí sociální pedagog:            Mgr. Katarína Rudyncová

speciální pedagog:                          Mgr. Pavla Lajczyková, učitelka AJ  

Učitelé:

Mgr. Jana Biskupová                  tř. uč. IV.B (4.,4.,5.ZŠS)

Jana Procházková                      tř.uč. přípravné třídy

Mgr. et Mgr. Michaela Garbová    tř. uč. V.B (2.,5.,2.ZŠS) 

Mgr. Martina Hrabovská              tř. uč. I.A

Mgr., Bc. Darja Hajderová           tř. uč. III.A

Mgr. Antonín Klevar                    učitel

Mgr. Veronika Moravcová            tř. uč. I.B (1.,6.ZŠS)

Jana Plísková                             učitelka AJ

Martina Richtarová                     tř. uč. II. 

Eva Sedláková                            učitelka EtV

PhDr.,Mgr. Danuše Sztablová, Ph.D.     tř. uč. III.B

Mgr. Steckerová Bohumila                  tř.uč. VII.A (6.,7.)

Mgr. Dagmar Škvárová                       tř. uč. V.A , metodik prevence

Mgr. Pavla Lajczyková                         tř. uč. VIII. (8.,9.,8.ZŠS)

Mgr. Petra Šmitáková                          učitelka

Ing. Božena Šmolková                        tř. uč. IV.A (1.,4.)

Mgr. Jarmila Sivá                               učitelka VII.B (6.,7.,7.ZŠS)                                                                                                                                                                 

Asistenti pedagoga:                 

Př. tř.                         Tereza Pastrnková

I. A                            Pavla Michalíková

II.                              Helena Malíková

III. A                          Andrea Lednická

IV. A (1.,4.)                 Lucie Toráčová

V. A                            Bc. David Polák 

I. B (1.,6. ZŠS)            Eva Sedláková         

III. B                          Jana Plísková 

IV. B (4.,4.,5. ZŠS)       Marta Šafránková                                                                                                                              

V. B  (2.,5.,2. ZŠS)       Lenka Čechová                                                                         

VI. A (6.,7.)                 Bc. Kateřina Rovenská                               

VI. B (6.,7.,7. ZŠS)       Helena Ištoková

VIII. (8.,9.,8. ZŠS)        Klára Matějová

Vychovatelka ŠD       Vanesa Chovancová, DiS.            

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Ekonomka:     Ing. Karla Vyhlídalová

Sekretářka:     Martina Doležalová

Školník:          Miloslav Hanák

Uklízečky:       Taťána Korábečná

         Anna Krivá