ORGANIZACE ŠKOLY - škol.rok 2019/2020

PEDAGOGIČNÍ PRACOVNÍCI

Ředitelka školy:                       Mgr. Jana Žilová

Zástupkyně ředitelky školy:     Mgr. Petra Zelenková, ICT metodik

Výchovná poradkyně:               Mgr. Alexandra Honová            

Školní psycholog:                      Mgr. Věra Kučová (konzultační hodiny každý pátek)

externí sociální pedagog:            Mgr. Katarína Rudyncová

Učitelé:

Mgr. Jana Biskupová                  tř. uč. III.B (2.,3.4,)

Jana Filipová                             tř.uč. přípravné třídy

Mgr. et Mgr. Michaela Garbová    tř. uč. IV.B. 

Mgr. Martina Hrabovská              tř. uč. I.A

Mgr. Petr Hrabovský                   učitel 

Mgr. Antonín Klevar                    učitel

Mgr. Veronika Moravcová            tř. uč. VII.

Jana Plísková                             učitelka AJ

Eva Sedláková                            učitelka EtV

PhDr.,Mgr. Danuš Sztablová, Ph.D.     tř. uč. II.B

Mgr. Steckerová Bohumila                  tř.uč. VI.A 

Mgr. Dagmar Škvárová                       učitelka IV.A, metodik prevence

Mgr. Petra Šmitáková                         učitelka IX. (5,9.)

Ing. Božena Šmolková                        tř. uč .III. A  (1.,3.)

Mgr. Jarmila Sivá                               učitelka VI.B (5.,9.)

Ing. Pavla Šímová                              tř.uč. VIII. (3.,4.)

Mgr. Simona Titzová                          tř. uč. II.A 

 

Vychovatelé ŠD:                      Bc. Jiří Šmolka

                                                Marta Šafránková

                                                Andrea Zbránková                                      

Asistenti pedagoga:                   Helena Ištoková

                                                Helena Malíková

                                                Eva Sedláková                                              

                                                Marta Šafránková

                                                Lucie Toráčová                                         

                                                Klára Matějová

                                                Jana Plísková

                                                Lenka Čechová 

                                                Andrea Lednická

                                                Pavla Michalíková

                                                Bc. Adam Hanuš

                                                Bc. David Polák

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Ekonomka:     Ing. Karla Vyhlídalová

Sekretářka:     Martina Doležalová

Školník:          Miloslav Hanák

Uklízečky:       Taťána Korábečná

         Anna Krivá

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode