ORGANIZACE ŠKOLY - škol.rok 2021/2022 

PEDAGOGIČNÍ PRACOVNÍCI

Ředitelka školy:                         Mgr. Jana Žilová

Zástupkyně ředitelky školy:     Mgr. Petra Zelenková, ICT metodik

Výchovná poradkyně:               Mgr. Alexandra Honová, ICT metodik            

Školní psycholog:                      Mgr. Věra Kučová (konzultační hodiny každý pátek)

speciální pedagog:                          Mgr. Pavla Lajczyková, zástupkyně ředitelky, učitelka AJ  

Učitelé:

Mgr. Jana Biskupová                   tř. uč. V.B (4.,4.,5.ZŠS)

Jana Procházková                       tř.uč. přípravné třídy

Mgr. et Mgr. Michaela Garbová    tř. uč. I.B 

Mgr. Martina Hrabovská              tř. uč. I.A

Mgr. Marie Sochorková               tř. uč. IV.A (zástup za Mgr. Hejderovou)

Mgr. Antonín Klevar                    učitel

Mgr. Veronika Moravcová            tř. uč. II.B (1.,6.ZŠS)

Jana Plísková                             učitelka AJ

Eva Sedláková                            učitelka EtV

PhDr.,Mgr. Danuše Sztablová, Ph.D.     tř. uč. IV.B

Mgr. Steckerová Bohumila                  tř.uč. VIII.

Mgr. Dagmar Škvárová                       tř. uč. III. , metodik prevence

Mgr. Pavla Lajczyková                         tř. uč. VI.

Mgr. Petra Šmitáková                          učitelka 

Ing. Božena Šmolková                        tř. uč. II.A 

Mgr. Jarmila Sivá                               učitelka VII.                                                                                                                                                                 

Asistenti pedagoga:                 

I. A                            Pavla Michalíková

Př.tř.                          Helena Malíková

IV. A                          Andrea Lednická

II.                              Lucie Toráčová

III.                             Bc. David Polák 

II. B                          Eva Sedláková         

IV.B                          Jana Plísková 

V. B                          Marta Šafránková                                                                                                                              

I.B                            Lenka Čechová                                                                         

VIIII.                         Bc. Kateřina Rovenská, DiS.                               

VII.                           Helena Ištoková

VI.                            Klára Matějová

Vychovatelka ŠD       Vanesa Chovancová, DiS.            

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Ekonomka:     Ing. Karla Vyhlídalová

Administrativní pracovnice:     Lenka Krestová

Školník:          Miloslav Hanák

Uklízečky:       Taťána Korábečná

           Anna Krivá