ORGANIZACE ŠKOLY - škol.rok 2022/2023 

PEDAGOGIČNÍ PRACOVNÍCI

Ředitelka školy:                         Mgr. Jana Žilová

Zástupkyně ředitelky školy:     Mgr. Petra Zelenková, ICT metodik, koordinátor ŠVP

Výchovná poradkyně:               Mgr. Alexandra Honová        

Školní psycholog:                      Mgr. Věra Kučová (konzultační hodiny každou středu)

speciální pedagog:                          Mgr. Pavla Lajczyková, učitelka AJ  

Učitelé:

Mgr. Jana Biskupová                   tř. uč.I.B tř.

Jana Procházková                       tř.uč. přípravné třídy

Mgr. et Mgr. Michaela Garbová    tř. uč. IV.B (2.,4.)

Mgr. Martina Hrabovská              tř. uč. I.A

Mgr. Marie Sochorková               tř. uč. III.A (3.,5.) (zástup za Mgr. Hajderovou)

Mgr. Antonín Klevar                     učitel

Mgr. Veronika Moravcová            tř. uč. III.B 

Jana Plísková                              učitelka AJ

Eva Sedláková                             učitelka EtV

PhDr.,Mgr. Danuše Sztablová, Ph.D.     tř. uč. V.

Mgr. Steckerová Bohumila                      tř.uč. VI.

Mgr. Dagmar Škvárová                           tř. uč. IV.A  (4.,5.), metodik prevence

Mgr. Pavla Lajczyková                            tř. uč. VII. (6.,7.)

Mgr. Petra Šmitáková                             učitelka 

Ing. Božena Šmolková                           tř. uč. II. (1.,2.)

Mgr. Jarmila Sivá                                   učitelka VIII. (8.,9.)                                                                                                                                                                 

Asistenti pedagoga:                 

PřTř                          Markéta Kovácsová

I. A                            Pavla Michalíková

IV.B                           Helena Malíková

III.A                           Andrea Lednická

II.                              Lucie Toráčová

IV.A.                         Bc. David Polák 

III. B                          Eva Sedláková         

V.                             Jana Plísková 

I. B                           Marta Šafránková                                                                                                                                                                                                   

VI.                            Bc. Kateřina Rovenská, DiS.                               

VIII.                           Helena Ištoková

VII.                            Klára Matějová

Vychovatelka ŠD       Vanesa Chovancová, DiS.          

   

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Ekonomka:                              Ing. Karla Vyhlídalová

Administrativní pracovnice:     Lenka Krestová

Školník:          Miloslav Hanák

Uklízečky:       Taťána Korábečná

           Anna Krivá