Řeč - cesta k porozumění

PROJEKT UKONČEN

   
   Vzhledem ke zhoršující se úrovni řečové dovednosti dětí v předškolním věku chceme tímto projektem přispět ke zlepšování úrovně logopedické prevence, zapojit více          rodiče dětí s vadami řeči, kteří tento handicap svého dítě podceňují a nevěnují potřebnou pozornost a péči při jeho nápravě.

Zlepšováním pracovního prostředí, vybavením tříd moderními interaktivními a logopedickými pomůckami, knihami a odbornou literaturou zkvalitníme současné podmínky v přípravných třídách. Lze také rozšířit nabídku zapůjčování pomůcek a knih dětem i rodičům. Využitím této možnosti, zapojením rodičů a úzkou spolupráci s nimi je možné zlepšit kvalitu a úroveň logopedické prevence a rozvoje řečové dovednosti dětí v přípravném ročníku.