Vytváření pozitivního sociálníhoprostředí na školách

PROJEKT UKONČEN

Škola se zapojila do projektu, jenž organizuje Krajský úřad v Ostravě.

Odkazy:

https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/projekt-vytvareni-pozitivniho-socialniho-prostredi-ve-skolach-12310/

https://www.cnnfm.cz/VPS.htm