Od 1. 1. 2021 do roku 2023 výkon pověřence zajišťuje:

Jobman, s.r.o.

IČO: 27177726

se sídlem Livornská 449, Praha 10

kom: adresa: Sedmidomky 456 /2, Praha, 101 00

datová schránka: tkyd8fz

e-mail:dpo@dpohotline.cz

telefon: 910120377

Kontaktní osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Michal Merta, MBA

Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje (např. případ vedení dokumentace školy, vedení školní matriky, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o přijetí, žádost o povolení individuálního vzdělávání a další dokumenty, které vyplývají z právních předpisů).

Zákonní zástupci žáků obdrželi podrobné informace o zpracování osobních údajů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo poštou.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

TESTOVÁNÍ

Informacni-memorandum-zamestnanci-COVID-CZ-210804.docx (60125)
Informacni-memorandum-zaci-zakonni-zastupci-COVID-CZ-210804.docx (60140)