Kreativní partnerství

 
Ve spolupráci s UP Olomouc s filozofickou fakultou byl uzavřen projekt Kreativní Partnerství pro inkluzivní školy. Je zaměřen na rozvoj kompetencí žáků ve všech oblastech. Pedagogové ve spolupráci s externími umělci rozvíjejí potenciál žáků v rámci divadelního a tanečního projektu. V projektu jsou zapojeny nejvíce problémové třídy druhého stupně. Výstupem projektu by mělo být zlepšení klimatu třídy a kooperace jednotlivých žáků v rámci vyučování a v rámci sociálních vztahů ve třídě.