Romský mentor

 

                                                 https://www.romea.cz

        

                     Romský mentor – Romská identita na českých základních školách

 
 

                           

školní rok 2021/2022

  Tak jako v loňském školním roce,  se i letos rozběhl fotbalovýkroužek pro chlapce a dívčí taneční skupina.
 

školní rok 2017/2018

V měsíci říjnu se již rozběhlo další pokračování projektu „Romská identita…“. Opět je zajištěna odpolední činnost pro mladé baletky a fotbalisty. Projekt by měl být ukončen v prosinci 2017.

 

školní rok 2016/2017
Do prosince 2016 pokračoval projekt „Romská identita na českých základních školách“ ve spolupráci s organizací Romea o. p. s. Jeho cílem je podpora plnohodnotného využití volného času dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Žáci tak navštěvovali v odpoledních hodinách fotbalový a baletní kroužek. Opět byl projekt úspěšný a tak naše škola má možnost pokračovat návazně v další činnosti v rámci projektu Romský mentor do prosince 2017. Jde o podporu dětí handicapovaných, mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají.                                                                                                       

                                                                                     

Projekt do České republiky přinesla organizace Open Society Foundations (OSF) z Budapešti a od roku 2011 ho realizuje občanské sdružení ROMEA. Projekt rovněž úspěšně probíhá v Bulharsku, Maďarsku, Makedonii a na Slovensku. Jeho hlavním cílem je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury na školách.

V rámci projektu se pravidelně schází dvojice mentor a pedagog se skupinou dětí, s níž se věnují programu podle zaměření romského mentora – profesionálního umělce. Ve škole se s dětmi setkává mentorka – baletka Bibiana Poláková a pedagog - Mgr. Michaela Garbová. Malé i větší svěřenkyně se tedy věnují baletu a společně založily skupinu „ JEDEN SMĚR S BIBI“.

Baletka Bibiana si kamžitě získala srdíčka mladých baletek a seznámila je se svým příběhem pilné a soustředěné práce v baletní škole. Stala se vzorem a inspirací. „Vím, že mnoho romských dětí má v sobě talent, je důležité jej rozpoznat a dát příležitost k rozvoji“, dodává Bibiana.

Projekt si klade za cíl dosáhnout změny v sebeuvědomění a sebeúctě dětí tím, že jim představíme romský vzor, jehož osobní příklad a zkušenosti povedou k prohloubení jejich znalostí o romské kultuře a dodají jim naději a smysl života.

Odpolední setkávání s Bibianou a Michaelou jsou věnovány nácviku baletní choreografie, pohybovým hrám a veselému cvičení. Mladý člověk během aktivní činnosti prožije nový pocit, najde si nového přítele a zůstane otevřený k novému učení. Baletky nacvičují a mají v plánu se prezentovat na různých akcích školy.

Celý projekt ZŠ Karasova plně podporuje, protože zvyšuje u žáků chuť se dále vzdělávat, uvědomit si význam nástupu na střední školu i důležitost úspěšného dokončení studia.