Škola s místem pro všechny

PROJEKT UKONČEN TĚMITO VÝSTUPY:

https://www.kvic.cz/aktualita/5118/Sbornik_nametu_pro_praci_s_interaktivni_tabuli_SMART_board_

https://www.kvic.cz/aktualita/5117/Sbornik_dobre_praxe_pedagog__asistent_

https://www.kvic.cz/aktualita/5111/Sbornik_Programy_projektovych_dnu_zamerenych_na_povolani_v_pripravne_tride_a_MS_

https://www.kvic.cz/aktualita/5110/Metodicke_listy__Dramaticka_vychova_na_skole

 

  

Naše škola je zapojena do projektu

  „Škola s místem pro všechny“


                      reg. č. CZ.1.07/1.2.25/01.0017

 

Projekt je realizován v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014.

Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním
v 9 partnerských školách v Moravskoslezském kraji a vytvořit jim tak motivující prostředí ke vzdělávání.

V přímé práci jsou uplatňovány praktické metody a techniky zohledňující specifičnost cílové skupiny. Všechny aktivity motivují cílovou skupinu k setrvání ve škole a k následné studijní dráze: projektové dny zaměřené na volbu povolání, exkurze do podniků, burzy práce. Zážitkové workshopy pomohou rozvíjet sociální dovednosti žáků. Na školách jsou podporovány volnočasové aktivity – dramatický, hudební a taneční. Do dění školy jsou vtaženi rodiče dětí, účastní se např. tvůrčích dílen v přípravné třídě. Mezi další aktivity projektu patří např. doučování, podpora společenských a kulturních akcí.

Je podpořen osobnostní a profesní růst pedagogů i asistentů pedagoga. Jejich vzděláváním dojde ke zlepšování přístupu k cílové skupině z odlišného prostředí, vnímání a respektování odlišností a jejich příčin a tím pozitivnímu ovlivnění celkového klimatu školy.

 

Projekt je realizován ve spolupráci s 9 partnerskými školami:

 • Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 28
 •  
 • Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
 •  
 • Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
 •  
 • Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
 •  
 • Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383
 •  
 • Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace
 •  
 • Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace
 •  
 • Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra
 •  
 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
 •  

 

Informace o projektu naleznete na  https://kvic.cz/aktuality/333/1/Projekty/Aktualni/Skola_s_mistem_pro_vsechny, zde jsou rovněž uvedeny kontakty na členy realizačního týmu.

 

Škola-s-místem-pro-všechny.doc (220,9 kB)