Etická výchova

PROJEKT UKONČEN

Škola získala dotaci z ministerstva školství pro cílené rozvíjení etické výchovy.

V září 2014 ukončily kurz Etické výchovy v rozsahu 40 h Bc. Škvárová a Mgr. Zelenková. 

Koordinátorkou byla zvolena Bc. Dagmar Škvárová.

Na 2. stupni ZŠ pro žáky s LMP probíhá v tomto školním roce 2014/2015 výuka nepovinného předmětu Etická výchova (EtV), v časové dotaci 1 hod/týdně. 

Na 1. stupni (a v přípravných třídách) probíhají projektové dny.

Všichni pedaogové se podílejí na rozvíjení etického chování žáků a usilují o získání ocenění Etická škola.