IVýP

PROJEKT UKONČEN v červnu 2013

Škola se zapojila do pokusného ověřování IVýP (smlouvy s rodiči). Projekt, který bude ukončen v červnu 2013, zabezpečovalo MŠMT.