Provoz školní družiny je pro žáky prvního až třetího ročníku.
V případě závažných důvodů ze strany rodičů  může být do školní družiny přijato i dítě z přípravného ročníku
 a dítě starší, pouze ale v případě, že jsou rodiče zaměstnáni , případně že je dostatečná kapacita.

Ranní družina není realizována.
Provoz družiny je od 11.40 do 15.40.
Pobyt venku je organizován podle počasí – v průměru 1hod denně- hry a sportovní činnosti, úklidové práce na zahradě, vycházky do okolí školy.
Děti mají k dispozici koloběžky, sportovní náčiní a nářadí, kočárky, boby.

Stálé úkoly ŠD

- vyžadovat po dětech dodržování zásad společenského chování
- po celý školní rok využívat dobrého počasí k pobytu dětí venku, rozvíjet tělesnou zdatnost, pěstovat ohleduplnost k druhým, vést děti ke kamarádskému chování při hrách
- věnovat zvýšenou pozornost slabším dětem, úzce spolupracovat s učiteli a rodiči. Formy práce budou vycházet z věkového složení dětí
- dle možností navštěvovat pořady pro děti ve Středisku volného času Korunka
- dle možností využívat tělocvičnu, školní kuchyň a zahradu
- vést žáky k osobní hygieně a upravenosti zevnějšku, pěstovat základy vkusného oblékání, dodržovat čistotu a pořádek, pitný režim
- poučit děti o bezpečnosti a požární ochraně


Provoz školní družiny

od 11.40    
- příchod dětí do ŠD     
- volná hra dle výběru dětí   
- psaní domácích úkolů    
        
12.30 -12.45   příprava k obědu - hygiena

12.45-13.30    oběd - svačina

13.30- 15.40   odpolední činnost
- pobyt venku
- rozumová výchova
- pracovní výchova
- hudební výchova
- tělesná výchova
- estetická výchova 
- relaxace