Prevence na Karasce

 
  

Realizace:

 23. 9. 2020 projektový den Pravidla a společenství třídy
 říjen 2020   besedy ve třídách s psycholožkou školy
 9.12. 2020  Kyberšikana - přednášky pro IV.A, V.A a VII.A