Prevence na Karasce

PROJEKT JE UKONČEN, v aktivitách pokračujeme.
  

Realizace:

 V době od 1.9. 2020 do 31.8. 2021.
 
 23. 9. 2020 projektový den Pravidla a společenství třídy
 
 říjen 2020   besedy ve třídách s psycholožkou školy
 

9. prosince 2020 proběhly dvouhodinové bloky přednášek Mgr. Látala na téma „Rizika internetu a komunikačních technologií“ pro kolektivy tříd IV.A, V.A a VII.A

11.2. 2021 zajistily třídy z učitelek JBi a DH podklady na téma „Prosociální chování (kamarádství, co mohu udělat pro druhé, a co společnými silami)“,

19.4. 2021 zajistily třídy učitelek MR a PL podklady pro projektový den na téma “Formování zdravého sebepojetí a sebeúcty (kdo jsem, můj svět, můj talent, každý jsme jiný)“,

29.4. 2021 zajistily kolektivy tříd učitelek BŠ, JP, MH projektový den na téma „Reálné a zobrazené vzory (identifikace se vzory, vzory v rodině a okolí, co mě na vzorech přitahuje, prezentace)“,

3.5. 2021 třídy učitelek JS, MG a DŠ připravily projektový den na téma „Asertivita, umím slušně říci ne (základy a význam asertivity, schopnost odmítnout nabídku k užívání alkoholu a dalších návykových látek, k sexuálnímu zneužívání – technika odmítání)“.

 
27.8. 2021 Lektorský den pro pedagogy