Historie školy

Historie tzv. speciálního školství se v Ostravě – Mariánských Horách datuje od roku 1949. V budově na ulici Karasova 300/6 byla zvláštní škola od roku 1973. Od počátku 90. let se vedení školy snažilo zaměřit se i na péči o děti a žáky buď s poruchami učení, nebo se sociálním handicapem. Škola v té době jako jediná v celé republice měla třídu pro děti předškolního věku a třídu běžné základní školy. V současné době je určena jen dětem s odloženou školní docházkou. Také poskytujeme vzdělání žákům běžné základní školy na prvním stupni a  žákům s mentálním postižením na obou stupních. V mnoha třídách jsou integrováni žáci se sluchovým postižením.