PREVENCE 2013/2014

PREVENCE na Karasce  - udržitelnost projektu“VYPOŠ“

Od počátku školního roku probíhají ve třídách skupinová sezení s preventistkou riz.chov. a školním psychologem v tandemu či jednotlivě. Řeší se klima tříd, co se povedlo, co je třeba napravit, vedeme děti k sebehodnocení, k pochvale.

V listopadovém týdnu proběhl týden inkluze, který jsme realizovali ve všech třídách naší školy, včetně přípravných tříd.

7. 11. 2013 navázaly třídy IX. /6.,9./ a V.B /4.,5./ spolupráci se ZŠ Horymírova. Proběhla zatím 2 setkání, jedno na naší škole, druhé na partnerské. Příští měsíc se setkáme již potřetí.

Ve spolupráci s organizací Bílý nosorožec, probíhají přednášky a worshopy na témata týkajících se prevence rizikového chování. Navázali jsme také spolupráci s organizací THeatr ludem, která vedla ž prožitkové dílny s žáky všech ročníků základní školy.

V prosinci se uskutečnily besedy s Městskou policií Ostrava, které pokračují dosud.

Pro posílení pozitivních vztahů mezi žáky školy jsme pořádali školní kolo soutěže Zlatý zvonek a před vánoci žákům přibližovali tradice a zvyky v každodenních rozhlasových relacích. V posledním adventním týdnu jsme každý den před vyučováním celá škola zpívali koledy u vánočního stromku a nakonec atmosféru završili u Zpívání na schodech.

V současné době jsme se zaměřili na předprofesní přípravu vycházejících žáků.

Od měsíce dubna začínají absolventky „VYPOŠ“ studovat etickou výchovu, která bude zařazena do školního vzdělávacího programu.

Před námi je pořádání Dne prevence a Lektorský den.

Záběry z akcí: Inkluze se ZŠ Horymírova

         

    .

… navazující spolupráce se ZŠ Horymírova

 

 

 

 

 

Inkluze v přípravné třídě a v V.A

 

 

Beseda s MěP

 

 

 

 

Zpívání na schodech

 

 

THeadr ludem

PREVENCE na Karasce  - udržitelnost projektu“VYPOŠ“

Od počátku školního roku probíhají ve třídách skupinová sezení s preventistkou riz.chov. a školním psychologem v tandemu či jednotlivě. Řeší se klima tříd, co se povedlo, co je třeba napravit, vedeme děti k sebehodnocení, k pochvale.

V listopadovém týdnu proběhl týden inkluze, který jsme realizovali ve všech třídách naší školy, včetně přípravných tříd.

7. 11. 2013 navázaly třídy IX. /6.,9./ a V.B /4.,5./ spolupráci se ZŠ Horymírova. Proběhla zatím 2 setkání, jedno na naší škole, druhé na partnerské. Příští měsíc se setkáme již potřetí.

Ve spolupráci s organizací Bílý nosorožec, probíhají přednášky a worshopy na témata týkajících se prevence rizikového chování. Navázali jsme také spolupráci s organizací THeatr ludem, která vedla ž prožitkové dílny s žáky všech ročníků základní školy.

V prosinci se uskutečnily besedy s Městskou policií Ostrava, které pokračují dosud.

Pro posílení pozitivních vztahů mezi žáky školy jsme pořádali školní kolo soutěže Zlatý zvonek a před vánoci žákům přibližovali tradice a zvyky v každodenních rozhlasových relacích. V posledním adventním týdnu jsme každý den před vyučováním celá škola zpívali koledy u vánočního stromku a nakonec atmosféru završili u Zpívání na schodech.

V současné době jsme se zaměřili na předprofesní přípravu vycházejících žáků.

Od měsíce dubna začínají absolventky „VYPOŠ“ studovat etickou výchovu, která bude zařazena do školního vzdělávacího programu.

Před námi je pořádání Dne prevence a Lektorský den.

V Ostravě, dne 4. 3.2014