V Í T E J T E

na stránkách

Z á k l a d n í   š k o l y

O s t r a v a - M a r i á n s k é   H o r y

K a r a s o v a  6

p ř í s p ě v k o v é   o r g a n i z a c e

 

„Organizace Základní škola, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.                                                                               

 

    

  

 

 

Anketa

Těšíte se do školy?

Ano (986) 80%

Ne (148) 12%

Někdy (95) 8%

Celkový počet hlasů: 1229

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode