Zápis do přípravné třídy

22.05.2019 15:38

Zápis do přípravné třídy proběhne dne 24. května 2019 v době od 8.00 do 13.00 hod.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

1) Dítě má trvalý pobyt v Ostravě

2) Dítě má povolen odklad školní docházky  - byla mu školským poradenským zařízením (PPP, SPC) a odborným lékařem doporučena docházka do přípravné třídy

Děti přijímáme na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení lékařů do naplnění kapacity přípravné třídy podle pořadí podaných přihlášek. Přednostně budou přijímány děti zapsané do 1. ročníku v naší škole.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode