Obnovení výuky od 25.5.2020

19.05.2020 13:48

Vážení rodiče,

v pondělí 25. května bude zahájena výuka ve třídách:

přípravná třída, vpuštění do budovy školy v 7. 40, začátek vyučování v 7. 50, konec vyučování v 11. 30 hod, předání rodičům v prostoru školního dvora v 11.35 hod

I.A, vpuštění do budovy v 7. 45, začátek vyučování 7.55, konec vyučování v 11. 35 hod, předání rodičům v prostoru školního dvora v 11.40 hod

II.A, vpuštění do budovy v 7.55, začátek vyučování 8.05, konec vyučování v 11.45 hod,  předání rodičům v prostoru školního dvora v 11.50 hod

III.A, vpuštění do budovy v 8.05, začátek vyučování 8.15, konec vyučování v 11.55 hod, předání rodičům v prostoru školního dvora ve 12.00 hod

IV.A, vpuštění do budovy v 8.15, začátek vyučování v 8.25, konec vyučování v 12.05 hod, předání rodičům v prostoru školního dvora v 12.10 hod

Vaše děti si na dvoře školy převezmou asistenti pedagoga, kteří před vstupem zkontrolují, zda mají děti roušky a pověřeným pracovníkem bude ještě před vstupem do školy změřena teplota. Nezapomeňte vzít podepsané Čestné prohlášení!

Upozorňujeme, že rodičům je vstup do budovy školy zakázán! Žádáme rodiče, aby dodržovali časy příchodu ke škole a zbytečně se neshlukovali.

 

Dopolední blok bude zaměřen na procvičování učební látky a bude korespondovat s probíhajícím domácím vzděláváním.  Žáky po ukončení dopoledního bloku opět odvedou asistenti pedagoga a předají zákonným zástupcům v prostoru školního dvoru v uvedeném čase.  Po ukončení výuky škola nezodpovídá za bezpečnost žáků po opuštění budovy.

 

Odpolední činnost je zajištěna jen pro řádně zapsané děti do školní družiny a je určena jen těm, kteří projevili zájem. V odpolední činnosti půjde zejména o odpočinkové aktivity.

Pověřený pracovník předá děti rodičům po skončení odpolední činnosti v prostoru školního dvora v 15.05 hod.

 

Po celou dobu budou dodržována hygienická opatření, o kterých budou žáci poučeni. Jejich opakované nedodržení, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění do školy. Ve škole jsou umístěny dva stojany s dezinfekcí, v každé učebně a toaletách jsou dezinfekční prostředky, tekutá mýdla a papírové ručníky. Je nutné, aby děti měly dvě roušky a sáček na roušku. Ve třídě není nutné nošení roušky, pokud se bude dodržovat odstup 1,5m. Ve společných prostorách školy je žák povinen roušku nosit. O všech postupech bude žák poučen svou učitelkou.

           

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, budeme od vás žádat informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále docházet.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode