Informace pro rodiče

31.08.2020 13:13

Vážení rodiče,

Škola se pro žáky otevře v pondělí 25.5.2020, v tuto chvíli víme, že jen pro žáky těchto tříd:

Přípravná třída, I.A, II.A, III.A, IV.A

Zvažte, zda vaše dítě nepatří do rizikové skupiny, či zda do této skupiny nepatří člen vaší společné domácnosti. V takovém případě buď můžete své dítě do školy poslat, nebo ho nadále ponecháte doma a bude se vzdělávat dosavadní formou.

Zřizovatel školy zvažuje otevření i dalších tříd 1. stupně. Informujte prosím AP, zda v tomto případě byste své děti pustili (II.B, III.B, IV.B, 5. ročník). 

Rizikové faktory:

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

3. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Při prvním nástupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení, které obdržíte při návštěvě asistenta pedagoga na vaší adrese. Obsahuje prohlášení, že jste byli informováni o rizikových skupinách a dále písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez tohoto prohlášení nebude dítě převzato. Skupiny žáků se tvoří k 25.5., po tomto datu nebude již dítě převzato. Upozorňujeme, že zákonným zástupcům není vstup do školy povolen, děti si převezmou pověření zaměstnanci školy před vstupem do prostoru žákovských šaten.

Škola se bude řídit pokyny Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, nicméně vy jako zákonní zástupci musíte zajistit svým dětem minimálně dvě ústní roušky na den a sáček na roušku.

Dopolední činnost je plánována na dobu od 8 hod s postupným nástupem jednotlivých skupin žáků, časy příchodu do školy budou rozepsány až budeme vědět, kolik žáků do školy bude chodit. Plánujeme, že vyučování bude mít délku čtyři vyučovací hodiny.

Odpolední provoz bude zajištěn jen dětem z uvedených tříd, které jsou pro tento školní rok zapsány ve školní družině, vzhledem ke zkušenostem bude tato činnost maximálně do 15.00hod.

Obědy nebudou vydávány.

Informaci o vašem rozhodnutí nám podejte telefonicky, e-mailem, osobně nejpozději do 18. května.

Veškeré další bližší informace (týkající se provozu, omlouvání, vyzvedávání) budou vyvěšeny na webových stránkách školy nejpozději do 22.5.2020.

Těšíme se na vaše děti, i vzájemnou spolupráci s vámi v této zvláštní době.

Za všechny zaměstnance školy Mgr. Jana Žilová

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode